Quran — العربية

Last Updated: 27 ноября, 2022|Views: 14|Комментарии к записи Quran — العربية отключены|
# Arabic English Русский Azəri
1 الفَاتِحَة Fatiha
Opening Book
Фатиха
Открывающая Коран
Fatihə
Kitabı Açan
2 البَقَرَة Bakara
Cow
Аль-Бакара
Корова
əl-Bəqərə
İnək
3 آل عِمرَان Ali Imran
Family Of Imran
Али Имран
Семейство Имрана
Ali İmran
İmranın Ailəsi
4 النِّسَاء Nisa
Women
Ниса
Женщины
Nisa
Qadınlar
5 المَائدة Al Maida
Food
Аль-Маида
Трапеза
Maidə
Süfrə
6 الأنعَام Anam
Cattle
Анам
Скот
Ənam
Davar
7 الأعرَاف Araf
Elevated Places
Аль-Араф
Ограды
Əraf
Sədd
8 الأنفَال Anfal
Spoils Of War
Аль-Анфаль
Трофеи
Ənfal
Qənimət
9 التوبَة Tawba
Repentance
Ат-Тауба
Покаяние
Tovbə
Tövbə
10 يُونس Yunus
Jonah
Йунус
Иона
Yunus
Yunus
11 هُود Hud
Hud
Худ
Худ
Hud
Hud
12 يُوسُف Yusuf
Joseph
Йусуф
Иосиф
Yusuf
Yusif
13 الرَّعْد Rad
Thunder
Ар-Раад
Гром
Rad
Göy Gurultusu
14 إبراهِيم Ibrahim
Abraham
Ибрахим
Авраам
İbrahim
İbrahim
15 الحِجْر Hijr
Rock
Аль-Хиджр
Хиджр
Hicr
16 النَّحْل Nahl
Bee
Ан-Нахль
Пчёлы
Nəhl
Arılar
17 الإسْرَاء Isra
Night Journey
Аль-Исра
Ночной перенос
İsra
18 الكهْف Kahf
Cave
Аль-Кахф
Пещера
Kəhf
Mağara
19 مَريَم Maryam
Mary
Марьям
Мария
Məryəm
Məryəm
20 طه Ta Ha
Ta Ha
Та Ха
Та Ха
Ta ha
Ta ha
21 الأنبيَاء Anbiya
Prophets
Аль-Анбийа
Пророки
Ənbiya
Peyğəmbərlər
22 الحَج Hadj
Pilgrimage
Аль-Хаджж
Паломничество
Həcc
Həcc
23 المُؤمنون Muminun
Believers
Аль-Муминун
Верующие
Muminun
Möminlər
24 النُّور Nur
Light
Ан-Нур
Свет
Nur
İşıq
25 الفُرْقان Furkan
Criterion
Аль-Фуркан
Различение
Furqan
Haqqı batildən ayıran
26 الشُّعَرَاء Shuara
Poets
Аш-Шуара
Поэты
Şuəra
Şairlər
27 النَّمْل Naml
Ant
Ан-Намль
Муравьи
Nəml
Qarışqa
28 القَصَص Kassas
Narrative
Аль-Касас
Рассказ
Qasas
29 العَنكبوت Ankabut
Spider
Аль-Анкабут
Паук
Ənkəbut
30 الرُّوم Rum
Romans
Ар-Рум
Римляне
Rum
31 لقمَان Lukman
Lukman
Лукман
Лукман
Loğman
32 السَّجدَة Sajda
Adoration
Ас-Саджда
Земной поклон
Səcdə
33 الأحزَاب Ahzab
Allies
Аль-Ахзаб
Союзники
Əhzab
34 سَبَأ Saba
Sheba
Саба
Сава
Səba
35 فَاطِر Fatir
Creator
Фатыр
Творец
Fatir
36 يس Ya Sin
Ya Sin
Йа Син
Йа Син
Ya sin
37 الصَّافات Saffat
Rangers
Ас-Саффат
Выстроившиеся в ряды
Saffat
38 ص Sad
Sad
Сад
Сад
Sad
39 الزُّمَر Zumar
Companies
Аз-Зумар
Толпы
Zumər
40 غَافِر Ghafir
Forgiving One
Гафир
Прощающий
Ğafir
41 فُصِّلَتْ Fussilat
Revelations Well Expounded
Фуссылат
Разъяснены
Fussilət
42 الشُّورَى Shura
Counsel
Аш-Шура
Совет
Şura
43 الزُّخْرُف Zuhruf
Embellishment
Аз-Зухруф
Украшения
Zuxruf
44 الدُّخان Duhan
Evident Smoke
Ад-Духан
Дым
Duxan
45 الجاثِية Jasiya
Kneeling
Аль-Джасийа
Коленопреклонённые
Casiyə