Yağış yağanda edilən dua

Last Updated: Dekabr 27th, 2022|Views: 8|0,1 min read|

 [Allahummə sayyibən nafian] «Allahım! (Bu yağışı) bol, faydalı et!»[1]


[1] «Fəthul-Bari», 2/518.

Yağış yağanda edilən dua

Last Updated: Dekabr 27th, 2022|Views: 8|0,1 min read|

 [Allahummə sayyibən nafian] «Allahım! (Bu yağışı) bol, faydalı et!»[1]


[1] «Fəthul-Bari», 2/518.