Xoşa gəlməyən bir hadisə baş verdikdə yaxud istədiyi bir iş baş tutmadıqda edilən dua

Last Updated: Dekabr 19th, 2022|Views: 5|0,5 min read|

 [Qadərullahi və mə şaə fəalə!]

«Allahın qədəridir. O, istədiyini edir!».[1]


[1] Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm demişdir: «Allah üçün güclü mömin zəif mömindən daha yaxşı və daha sevimlidir. Onların hər ikisində xeyir var. Sənə fayda verən şeyi götür, (yalnız) Allahdan kömək dilə və aciz olma! Sənə bir hadisə üz versə, demə ki, kaş belə edəydim. Əksinə, de: «Allahın qədəridir. O istədiyini edir. Çünki “əgər” şeytana qapı açır». Muslim, 4/2052.

Xoşa gəlməyən bir hadisə baş verdikdə yaxud istədiyi bir iş baş tutmadıqda edilən dua

Last Updated: Dekabr 19th, 2022|Views: 5|0,5 min read|

 [Qadərullahi və mə şaə fəalə!]

«Allahın qədəridir. O, istədiyini edir!».[1]


[1] Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm demişdir: «Allah üçün güclü mömin zəif mömindən daha yaxşı və daha sevimlidir. Onların hər ikisində xeyir var. Sənə fayda verən şeyi götür, (yalnız) Allahdan kömək dilə və aciz olma! Sənə bir hadisə üz versə, demə ki, kaş belə edəydim. Əksinə, de: «Allahın qədəridir. O istədiyini edir. Çünki “əgər” şeytana qapı açır». Muslim, 4/2052.