Vidalaşdıqda sakinlərin müsafir üçün etdiyi dua

Last Updated: Yanvar 1st, 2023|Views: 12|0,4 min read|

  [Əstəudiu-llahə diynəkə və əmanə­təkə və xavatiymə aməlikə]

«Sənin dinini, sədaqətini və əməllərinin aqibətini Allaha əmanət edirəm!»[1]

[Zəvvadəkə-llahut-təqva, və ğafəra zənbəkə, və yəssəra ləkəl-xayra]

«Allah sənə təqva[2] nəsib etsin, günahını bağışlasın və harada olsan xeyirli olanı sənin üçün asanlaşdırsın!»[3]


[1] Əhməd, 2/7; ət-Tirmizi, 5/499. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», 2/155.
[2] [Allah qorxusu.]
[3] ət-Tirmizi. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», 3/155.

Vidalaşdıqda sakinlərin müsafir üçün etdiyi dua

Last Updated: Yanvar 1st, 2023|Views: 12|0,4 min read|

  [Əstəudiu-llahə diynəkə və əmanə­təkə və xavatiymə aməlikə]

«Sənin dinini, sədaqətini və əməllərinin aqibətini Allaha əmanət edirəm!»[1]

[Zəvvadəkə-llahut-təqva, və ğafəra zənbəkə, və yəssəra ləkəl-xayra]

«Allah sənə təqva[2] nəsib etsin, günahını bağışlasın və harada olsan xeyirli olanı sənin üçün asanlaşdırsın!»[3]


[1] Əhməd, 2/7; ət-Tirmizi, 5/499. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», 2/155.
[2] [Allah qorxusu.]
[3] ət-Tirmizi. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», 3/155.