Səni Allah xatirinə sevirəm» deyən üçün edilən dua

Last Updated: Dekabr 30th, 2022|Views: 8|0,2 min read|

 [Əhəbbəkəl-ləzi əhbəbtəniy ləhu] «Məni xatirinə sevdiyin (Allah) səni də sevsin!»[1]


[1] Əbu Davud, 4/333. əl-Albani bu hədisi «həsən» hesab et­mişdir. Bax: «Səhih Əbu Davud» 3/965.

Səni Allah xatirinə sevirəm» deyən üçün edilən dua

Last Updated: Dekabr 30th, 2022|Views: 8|0,2 min read|

 [Əhəbbəkəl-ləzi əhbəbtəniy ləhu] «Məni xatirinə sevdiyin (Allah) səni də sevsin!»[1]


[1] Əbu Davud, 4/333. əl-Albani bu hədisi «həsən» hesab et­mişdir. Bax: «Səhih Əbu Davud» 3/965.