Qəzəblənərkən edilən dua

Last Updated: Dekabr 30th, 2022|Views: 11|0,1 min read|

 [Əuzu billəhi minəş-şeytanir-ra­cim]

«Lənətlənmiş şeytandan Allaha sığını­ram!»[1]


[1] əl-Buxari, 7/99; Muslim, 4/2015.

Qəzəblənərkən edilən dua

Last Updated: Dekabr 30th, 2022|Views: 11|0,1 min read|

 [Əuzu billəhi minəş-şeytanir-ra­cim]

«Lənətlənmiş şeytandan Allaha sığını­ram!»[1]


[1] əl-Buxari, 7/99; Muslim, 4/2015.