Paltarı soyunarkən edilən dua

Last Updated: Dekabr 13th, 2022|Views: 12|0,1 min read|

Ərəbcə

بِسْمِ الله

Oxunuşu

Bismilləh

Tərcümə

Allahın adı ilə! [1]

  1. ət-Tirmizi, 2/505 və başqaları. Bax: «İrvaul-Ğəlil», № 49 və «Səhihul-Cami», 3/203.

Paltarı soyunarkən edilən dua

Last Updated: Dekabr 13th, 2022|Views: 12|0,1 min read|