Paltar geyinərkən edilən dua

Last Updated: Dekabr 13th, 2022|Views: 11|0,4 min read|

Ərəbcə

الحمدُ للهِ الّذي كَساني هذا (الثّوب) وَرَزَقَنيه مِنْ غَـيـْرِ حَولٍ مِنّي وَلا قـوّة

Oxunuşu

Əlhəmdulilləhi-l-ləzi kəsəni həzə (əs sovbə) va razəqanihi min ğayri havlin minni va lə quvvətin

Tərcümə

Bunu (bu paltarı) mənə geyindirən və özüm heç bir qüdrət və güc sərf etmədən onu mənə bəxş edən Allaha həmd olsun! [1]

  1. Abu Davud 4023, Tirmizi 3458, ibn Macə 3285, «İrvaul-Ğəlil», 7/47.

Paltar geyinərkən edilən dua