Oruc tutan şəxsin yemək süfrəsi açıldığı zaman orucunu[1] pozmaq istəmədikdə etdiyi dua

Last Updated: Dekabr 30th, 2022|Views: 12|0,2 min read|

 «Sizlərdən birini qonaq çağırsalar, get­sin! Oruc tutubsa, dua etsin, tutmayıbsa, ye­məkdən yesin!»[2]


[1] [Burada vacib orucdan başqa tutulan oruclar qəsd edilir.]
[2] Muslim, 2/1054.

Oruc tutan şəxsin yemək süfrəsi açıldığı zaman orucunu[1] pozmaq istəmədikdə etdiyi dua

Last Updated: Dekabr 30th, 2022|Views: 12|0,2 min read|

 «Sizlərdən birini qonaq çağırsalar, get­sin! Oruc tutubsa, dua etsin, tutmayıbsa, ye­məkdən yesin!»[2]


[1] [Burada vacib orucdan başqa tutulan oruclar qəsd edilir.]
[2] Muslim, 2/1054.