Oruc tutan onu söyən adama nə deməlidir

Last Updated: Dekabr 30th, 2022|Views: 11|0,1 min read|

 [İnniy saimun, inniy saimun]

«Mən orucam, mən orucam!»[1]


[1] «Fəthul-Bari» 4/103; Muslim 2/806.

Oruc tutan onu söyən adama nə deməlidir

Last Updated: Dekabr 30th, 2022|Views: 11|0,1 min read|

 [İnniy saimun, inniy saimun]

«Mən orucam, mən orucam!»[1]


[1] «Fəthul-Bari» 4/103; Muslim 2/806.