Novbar meyvə görərkən edilən dua

Last Updated: Dekabr 30th, 2022|Views: 10|0,4 min read|

 [Allahummə bərik lənə fi səmərinə və bərik lənə fi mədiynətinə və bərik lənə fi sainə və bərik lənə fi muddinə]

«Allahım! Məhsulumuzu bizim üçün bərəkətli et, şəhərimizi bizim üçün bərəkətli et, saamızı[1] bizim üçün bərəkətli et və mud­du­mu­zu[2] bizim üçün bərəkətli et!»[3]


[1] [Dörd ovuca bərabər ölçü vahididir.]
[2] [Bir ovuca bərabər ölçü vahididir.]
[3] Muslim, 2/1000.

Novbar meyvə görərkən edilən dua

Last Updated: Dekabr 30th, 2022|Views: 10|0,4 min read|

 [Allahummə bərik lənə fi səmərinə və bərik lənə fi mədiynətinə və bərik lənə fi sainə və bərik lənə fi muddinə]

«Allahım! Məhsulumuzu bizim üçün bərəkətli et, şəhərimizi bizim üçün bərəkətli et, saamızı[1] bizim üçün bərəkətli et və mud­du­mu­zu[2] bizim üçün bərəkətli et!»[3]


[1] [Dörd ovuca bərabər ölçü vahididir.]
[2] [Bir ovuca bərabər ölçü vahididir.]
[3] Muslim, 2/1000.