Namaz qılarkən, yaxud Quran oxuyarkən qəlbində şeytan vəsvəsəsi (narahatlıq) hiss etdikdə edilən dua

Last Updated: Dekabr 18th, 2022|Views: 6|0,3 min read|

 [Əuzu billəhi minəş-şeytanir-racim]

«Lənətlənmiş şeytandan Allaha sığını­ram!» de və sol tərəfinə üç dəfə yüngülvari tü­pür.[1]


[1] Muslim, 4/1729. Osman ibnul-As Allah ondan razı olsun demiş­dir: «Mən belə etdim və Allah da onu məndən uzaqlaşdır­dı».

Namaz qılarkən, yaxud Quran oxuyarkən qəlbində şeytan vəsvəsəsi (narahatlıq) hiss etdikdə edilən dua

Last Updated: Dekabr 18th, 2022|Views: 6|0,3 min read|

 [Əuzu billəhi minəş-şeytanir-racim]

«Lənətlənmiş şeytandan Allaha sığını­ram!» de və sol tərəfinə üç dəfə yüngülvari tü­pür.[1]


[1] Muslim, 4/1729. Osman ibnul-As Allah ondan razı olsun demiş­dir: «Mən belə etdim və Allah da onu məndən uzaqlaşdır­dı».