Havanın açılması üçün edilən dua

Last Updated: Dekabr 27th, 2022|Views: 5|0,3 min read|

 [Allahummə həvaleynə va lə aley­nə. Allahummə alə-l-əkəmi va-z-zirabi va butuni-l-avdiyəti va mənəbiti-ş-şəcəri]

«Allahım! Üzərimizə deyil, ətrafımıza (yağdır). Allahım! Təpələrə, dağlara, vadilərə və ağac bitən yerlərə (yağdır)!»[1]


[1] əl-Buxari, 1/224; Muslim, 2/614.

Havanın açılması üçün edilən dua

Last Updated: Dekabr 27th, 2022|Views: 5|0,3 min read|

 [Allahummə həvaleynə va lə aley­nə. Allahummə alə-l-əkəmi va-z-zirabi va butuni-l-avdiyəti va mənəbiti-ş-şəcəri]

«Allahım! Üzərimizə deyil, ətrafımıza (yağdır). Allahım! Təpələrə, dağlara, vadilərə və ağac bitən yerlərə (yağdır)!»[1]


[1] əl-Buxari, 1/224; Muslim, 2/614.