Həyat yoldaşı ilə cinsi əlaqəyə girməmişdən əvvəl edilən dua

Last Updated: Dekabr 30th, 2022|Views: 7|0,2 min read|

 [Bismilləh. Allahummə cənnibnəş-şeytanə, və cənnibiş-şeytanə mə razəq­tə­nə] «Allahın adı ilə! Allahım! Bizi şeytan­dan uzaqlaşdır, şeytanı da bizə bəxş etdiyin şeydən uzaqlaşdır!»[1]


[1] əl-Buxari, 6/141; Muslim, 2/1028.

Həyat yoldaşı ilə cinsi əlaqəyə girməmişdən əvvəl edilən dua

Last Updated: Dekabr 30th, 2022|Views: 7|0,2 min read|

 [Bismilləh. Allahummə cənnibnəş-şeytanə, və cənnibiş-şeytanə mə razəq­tə­nə] «Allahın adı ilə! Allahım! Bizi şeytan­dan uzaqlaşdır, şeytanı da bizə bəxş etdiyin şeydən uzaqlaşdır!»[1]


[1] əl-Buxari, 6/141; Muslim, 2/1028.