Hər hansı bir camaatdan qorxan kimsənin etdiyi dua

Last Updated: Dekabr 18th, 2022|Views: 4|0,1 min read|

 [Allahummək-finiyhim bimə şi’tə]

«Allahım, istədiyin kimi məni onlardan qoru!»[1]


[1] Muslim, 4/2300.

Hər hansı bir camaatdan qorxan kimsənin etdiyi dua

Last Updated: Dekabr 18th, 2022|Views: 4|0,1 min read|

 [Allahummək-finiyhim bimə şi’tə]

«Allahım, istədiyin kimi məni onlardan qoru!»[1]


[1] Muslim, 4/2300.