Günah etmiş insan nə deməli və nə etməlidir

Last Updated: Dekabr 19th, 2022|Views: 6|0,3 min read|

 «Günah edən bir bəndə gözəl tərzdə dəstəmaz alsa, sonra qalxıb iki rükət namaz qılsa, sonra da Allahdan bağışlanma diləsə, Allah onu mütləq bağışlayar».[1]


[1] Əbu Davud, 2/86; ət-Tirmizi, 2/257. əl-Albani bu hədisi “səhih” hesab etmişdir, «Səhih Əbu Davud», 1/283.

Günah etmiş insan nə deməli və nə etməlidir

Last Updated: Dekabr 19th, 2022|Views: 6|0,3 min read|

 «Günah edən bir bəndə gözəl tərzdə dəstəmaz alsa, sonra qalxıb iki rükət namaz qılsa, sonra da Allahdan bağışlanma diləsə, Allah onu mütləq bağışlayar».[1]


[1] Əbu Davud, 2/86; ət-Tirmizi, 2/257. əl-Albani bu hədisi “səhih” hesab etmişdir, «Səhih Əbu Davud», 1/283.