Evə girərkən edilən zikr

Last Updated: Dekabr 15th, 2022|Views: 20|0,6 min read|

Ərəbcə:

بِسْـمِ اللهِ وَلَجْنـا، وَبِسْـمِ اللهِ خَـرَجْنـا، وَعَلـى رَبِّنـا تَوَكّلْـنا

Oxunuşu:

Bismilləhi valəcnə va bismilləhi xaracnə va alə Rabbinə təvakkəlnə

Tərcümə:

Allahın adı ilə girdik, Allahın adı ilə çıxdıq və Rəb­bimizə təvəkkül etdik![1] (Bu zikri etdikdən) sonra ailəsinə salam versin.

  1. Əbu Davud, 4/325; İbn Baz, bu hədisin isnadını “həsən” hesab etmişdir. «Tuhfətul-Əx­yar» səh. 28. “Səhih Muslim” də isə: «Evinə girən adam həm evə daxil olarkən, həm də yemək yeyərkən Allahı zikr etsə, şeytanlar deyərlər: Sizin nə gecələməyə yeriniz, nə də şam yeməyiniz var!» № 2018.

Evə girərkən edilən zikr