Düşmənə qarşı edilən dua

Last Updated: Dekabr 18th, 2022|Views: 5|0,2 min read|

 [Allahummə munziləl-kitəbi, səriy­al-hisabi ihzimil-əhzabə, Allahummə-hzim­hum və zəlzilhum]

«Kitabı nazil edən, haqq-hesabı tez çə­kən Allahım! (Düşmənlərdən olan) dəstələri darmadağın et! Allahım, onları darmadağın et və onları sarsıt!»[1]


[1] Muslim, 3/1362.

Düşmənə qarşı edilən dua

Last Updated: Dekabr 18th, 2022|Views: 5|0,2 min read|

 [Allahummə munziləl-kitəbi, səriy­al-hisabi ihzimil-əhzabə, Allahummə-hzim­hum və zəlzilhum]

«Kitabı nazil edən, haqq-hesabı tez çə­kən Allahım! (Düşmənlərdən olan) dəstələri darmadağın et! Allahım, onları darmadağın et və onları sarsıt!»[1]


[1] Muslim, 3/1362.