Dəstəmazdan əvvəl edilən zikr

Last Updated: Dekabr 15th, 2022|Views: 26|0,2 min read|

Ərəbcə:

بِسْمِ الله

Oxunuşu:

Bismilləh

Tərcümə:

Allahın adı ilə! [1]

  1. Əbu Davud, ibn Macə və Əhməd. [Bu, “həsən” hədisdir.] Bax: «İr­vaul-Ğəlil», 1/122.

Dəstəmazdan əvvəl edilən zikr

Last Updated: Dekabr 15th, 2022|Views: 26|0,2 min read|