Can verənə təlqin edilən dua

Last Updated: Dekabr 27th, 2022|Views: 13|0,1 min read|

Kimin son sözü:

[Lə ilahə illəllah!]

Allahdan başqa məbud yoxdur!» olsa, Cənnətə daxil olar.[1]


[1] Əbu Davud, 3/190. Bax: «Səhihul-Cami», 5/342

Can verənə təlqin edilən dua

Last Updated: Dekabr 27th, 2022|Views: 13|0,1 min read|

Kimin son sözü:

[Lə ilahə illəllah!]

Allahdan başqa məbud yoxdur!» olsa, Cənnətə daxil olar.[1]


[1] Əbu Davud, 3/190. Bax: «Səhihul-Cami», 5/342