(Başqa evdə) orucunu açan şəxsin ev əhli üçün etdiyi dua

Last Updated: Dekabr 30th, 2022|Views: 7|0,5 min read|

 [Əftəra indəkumus-saimunə və əkələ təaməkumul-əbraru və sallət aleyku­mul-məlaikətu]

«Oruc tutanlar sizdə iftar açsın, yeməyi­nizi yaxşı adamlar yesin, mələklər də sizin üçün dua etsin!»[1]


[1] «Sünən Əbu Davud», 3/367; İbn Macə 1/556. ən-Nəsai «Əməlul-Yəumi vəl-Leyl» əsərində (№ 296 – 298) rəvayət etmişdir ki, Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm bu duanı hər hansı bir evdə iftar yeməyi yedikdə edərdi. Bu hədisi əl-Albani “səhih” hesab etmişdir. Bax: «Səhih Əbu Davud» 2/730.

(Başqa evdə) orucunu açan şəxsin ev əhli üçün etdiyi dua

Last Updated: Dekabr 30th, 2022|Views: 7|0,5 min read|

 [Əftəra indəkumus-saimunə və əkələ təaməkumul-əbraru və sallət aleyku­mul-məlaikətu]

«Oruc tutanlar sizdə iftar açsın, yeməyi­nizi yaxşı adamlar yesin, mələklər də sizin üçün dua etsin!»[1]


[1] «Sünən Əbu Davud», 3/367; İbn Macə 1/556. ən-Nəsai «Əməlul-Yəumi vəl-Leyl» əsərində (№ 296 – 298) rəvayət etmişdir ki, Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm bu duanı hər hansı bir evdə iftar yeməyi yedikdə edərdi. Bu hədisi əl-Albani “səhih” hesab etmişdir. Bax: «Səhih Əbu Davud» 2/730.