Başına müsibət gələnin duası

Last Updated: Dekabr 27th, 2022|Views: 10|0,3 min read|

 [İnnə lilləhi və innə ileyhi raciun, Allahummə’curni fi musiybətiy və əxlif liy xayran minhə]

«Biz, Allaha məxsusuq və Ona da qayı­daca­ğıq! Allahım! Başıma gələn müsibət sayə­sində məni mükafatlandır və əvəzinə ondan da xeyirlisini ver!»[1]


[1] Muslim, 2/632.

Başına müsibət gələnin duası

Last Updated: Dekabr 27th, 2022|Views: 10|0,3 min read|

 [İnnə lilləhi və innə ileyhi raciun, Allahummə’curni fi musiybətiy və əxlif liy xayran minhə]

«Biz, Allaha məxsusuq və Ona da qayı­daca­ğıq! Allahım! Başıma gələn müsibət sayə­sində məni mükafatlandır və əvəzinə ondan da xeyirlisini ver!»[1]


[1] Muslim, 2/632.