Asqırdıqda edilən dua

Last Updated: Dekabr 30th, 2022|Views: 11|0,3 min read|

«Sizlərdən biri asqırsa,[Əlhəmdulilləh]

«Həmd olsun Allaha!» desin. Qardaşı və ya dostu isə ona:

[Yərhəmukəllah] «Allah sənə rəhm etsin!» desin. O da «Allah sənə rəhm etsin!» deyənə:

[Yəhdiykumullahu və yuslihu bələkum]

«Allah sizi doğru yola yönəltsin və işinizi avand etsin!» desin.[1]


[1] əl-Buxari, 7/125.

Asqırdıqda edilən dua

Last Updated: Dekabr 30th, 2022|Views: 11|0,3 min read|

«Sizlərdən biri asqırsa,[Əlhəmdulilləh]

«Həmd olsun Allaha!» desin. Qardaşı və ya dostu isə ona:

[Yərhəmukəllah] «Allah sənə rəhm etsin!» desin. O da «Allah sənə rəhm etsin!» deyənə:

[Yəhdiykumullahu və yuslihu bələkum]

«Allah sizi doğru yola yönəltsin və işinizi avand etsin!» desin.[1]


[1] əl-Buxari, 7/125.