Allah səni bağışlasın! deyən üçün edilən dua

Last Updated: Dekabr 30th, 2022|Views: 8|0,1 min read|

 [Və ləkə]

«Səni də!»[1]


[1] Əhməd, 5/82; ən-Nəsai, «Əməlul-Yəumi vəl-Leyl» doktor Faruq Həmadənin təhqiqi səh. 218, № 421.

Allah səni bağışlasın! deyən üçün edilən dua

Last Updated: Dekabr 30th, 2022|Views: 8|0,1 min read|

 [Və ləkə]

«Səni də!»[1]


[1] Əhməd, 5/82; ən-Nəsai, «Əməlul-Yəumi vəl-Leyl» doktor Faruq Həmadənin təhqiqi səh. 218, № 421.