31. Pis yuxu görən nə etməlidir?

Last Updated: Dekabr 15th, 2022|Views: 6|0,3 min read|

   «Üç dəfə sol tərəfinə tüpürməli».[1]
«Üç dəfə “Əuzu billəhi minə-ş-şeytani-r-racim deyərək” lənətlənmiş şeytandan və gördüyünün şərrindən Uca Allaha sığınmalı».[2]
«Onu heç kəsə danışmamalı».[3]
«Digər böyrü üstə çevrilməli».[4]

«Əgər istəsə, qalxıb namaz qılsın».[5]


[1] Muslim, 4/1772;
[2] Muslim, 4/1772 və 1773.
[3] Muslim, 4/1772;
[4] Muslim, 4/1773;
[5] Muslim, 4/1773;

31. Pis yuxu görən nə etməlidir?

Last Updated: Dekabr 15th, 2022|Views: 6|0,3 min read|

   «Üç dəfə sol tərəfinə tüpürməli».[1]
«Üç dəfə “Əuzu billəhi minə-ş-şeytani-r-racim deyərək” lənətlənmiş şeytandan və gördüyünün şərrindən Uca Allaha sığınmalı».[2]
«Onu heç kəsə danışmamalı».[3]
«Digər böyrü üstə çevrilməli».[4]

«Əgər istəsə, qalxıb namaz qılsın».[5]


[1] Muslim, 4/1772;
[2] Muslim, 4/1772 və 1773.
[3] Muslim, 4/1772;
[4] Muslim, 4/1773;
[5] Muslim, 4/1773;