Gecə yatarkən bir tərəfdən digər tərəfə çevrildikdə edilən dua

Last Updated: Yanvar 31st, 2023|Views: 11|0,6 min read|

Ərəbcə:

لا إِلـهَ إِلاّ اللهُ الـواحِدُ القَهّـار ، رَبُّ السَّـمواتِ وَالأرْضِ وَما بَيْـنَهـما ، العَزيـزُ الغَـفّار

Oxunuşu:

Lə ilahə illəllahul-vahidul-qahhar, Rabbus-səmavati vəl-ard və mə bəynəhu­məl-azizul-ğaffər

Tərcüməsi:

(Hər şeyə) Qalib gələn, Tək Allahdan başqa məbud yoxdur! (O,) göylərin, yerin və onların arasın­da olanların Qüdrətli və Bağışla­yan Rəbbi­dir! [1]

  1. «Bunu gecə yatarkən bir tərəfdən digər tərəfə çevrildikdə deyir…» Bu hədisi Hakim rəvayət etmiş və onu “səhih” hesab etmişdir. əz-Zəhəbi də bunu təsdiqləmişdir, 1/540. ən-Nəsai, «Əməlul-Yəumi vəl-Leyl»; İbn əs-Sunni. Bax: «Səhi­hul-Cami», 4/213.