İstixarə namazının duası

Last Updated: Yanvar 28th, 2023|Views: 8|2,2 min read|

Ərəbcə:

اللّهُـمَّ إِنِّـي أَسْتَخيـرُكَ بِعِاْـمِك، وَأسْتَقْـدِرُكَ بِقُـدْرَتِـك، وَأَسْـألُـكَ مِنْ فَضْـلِكَ العَظـيم، فَإِنَّـكَ تَقْـدِرُ وَلا أَقْـدِر، وَتَـعْلَـمُ وَلا أَعْلَـم، وَأَنْـتَ عَلاّمُ الغُـيوب، اللّهُـمَّ إِنْ كُنْـتَ تَعْـلَمُ أَنَّ هـذا الأمْـرَ- وَيُسَـمِّي حاجَتَـه — خَـيْرٌ لي في دينـي وَمَعـاشي وَعاقِـبَةِ أَمْـري، فَاقْـدُرْهُ لي وَيَسِّـرْهُ لي ثـمَّ بارِكْ لي فيـه، وَإِنْ كُنْـتَ تَعْـلَمُ أَنَّ هـذا الأمْـرَ شَـرٌ لي في دينـي وَمَعـاشي وَعاقِـبَةِ أَمْـري، فَاصْرِفْـهُ وَاصْرِفْني عَنْـهُ وَاقْـدُرْ لي الخَـيْرَ حَيْـثُ كانَ ثُـمَّ أَرْضِـني بِـه

Oxunuşu:

Allahummə inni əstəxirukə bi il­mikə, va əstəqdirukə bi qudratikə, va əs’ə­lukə min fadlikə-l-azim, fə innəkə təqdiru va lə əqdir, va tə’ləmu va lə a’ləm, va əntə alləmu-l-ğuyubi. Allahummə in kuntə tə’lə­mu ənnə həzə-l-əmra [-] xayrun li fi dini va məaşi va aqibəti əmri, acilihi va əəci­lihi – fəqdurhu li va yəssirhu li, sum­mə bərik li fihi. Va in kuntə tə’ləmu ənnə həzə-l-əmra şərrun li fi dini va məaşi va aqibəti əmri, acilihi va əəcilihi – fa-s-rif­hu anni, va-s-rifni anhu, va-q-dur liyə-l-xayra heysu kənə, summə ərdıni bihi

Tərcümə:

Cabir ibn Abdullah (Allah ondan razı olsun) rə­vayət edir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) Qurandakı surələri bizə öyrətdiyi kimi istixarə duasını da bizə öyrədib deyərdi: «Sizdən biri­niz bir işə başlamaq istədikdə fərz namazla­rın­dan əlavə iki rükət namaz qılsın və desin:

Allahım! Səndən Öz elminlə mənə kömək etməyi və Öz qüdrətinlə mənə qüdrət verməyi diləyirəm. Səndən, Sənin böyük lütfünü diləyi­rəm. Sənin (hər şeyə) qüdrətin çatır, mənimsə qüdrətim çatmır, Sən (hər şeyi) bilirsən, mən isə bilmirəm. Qeybləri bilən Sənsən. Allahım! Bu işin (işin adını çəkir) mənim dinim, yaşayı­şım və aqibətim üçün – yaxud deyir: dünyam və axirətim üçün – xeyirli olduğunu bilirsənsə onu mənə nəsib et, asanlaşdır, sonra da onu mənim üçün bərəkətli et. Bu işin mənim di­nim, yaşayışım və aqibətim üçün – yaxud de­yir: dün­yam və axirətim üçün – zərərli olduğu­nu bilirsənsə, onu məndən, məni də ondan uzaq et! Harada olsa, mənə xeyir nəsib et, son­ra məni ondan razı sal! [1]

Yaradandan uğur diləyən, mömin insanlarla məsləhətlə­şən və öz işində ehtiyatla davranan kəs peşman olmaz. Pak və müqəddəs Allah buyurmuşdur:

«…[ehtiyacın olan] işdə onlarla məsləhətləş. Qəti qəra­ra gəldikdə isə Allaha təvəkkül et!». (Ali-İmran», 159.)

  1. əl-Buxari, 7/162.