98. əl-Beyyinə

2022-12-01T14:33:45+00:00Quran Az|

Kitab əhlindən və müşriklərdən inkar edənlər onlara açıq-aydın dəlil gəlməyincə (küfrlərindən) əl çəkmədilər. (Bu dəlil )pak səhifələri oxuyan Allahın göndərdiyi Elçidir. Onların içində doğru yazılar vardır. Kitab verilənlər onlara yalnız aydın bir dəlil [...]