88. əl-Ğaşiyə

2022-12-01T14:25:30+00:00Quran Az|

(Aləmi) Çulğalayanın xəbəri sənə gəlib çatdımı? O gün (neçə-neçə) üzlər zəlil olub yerə dikiləcək, üzülüb əldən düşəcək, çox qızmar oda girəcək, qaynar çeşmədən içirdiləcəkdir. Onlara daridən başqa bir yemək verilməyəcəkdir. (O onları) nə [...]