81. ət-Təkvir

2022-12-01T14:22:57+00:00Quran Az|

Günəş sarınacağı zaman, ulduzlar soluxub sönəcəyi zaman, dağlar hərəkətə gətiriləcəyi zaman, boğaz dəvələr başlı-başına qalacaqları zaman, vəhşi heyvanlar bir yerə toplanılacağı zaman, dənizlər alovlanacağı zaman, hər kəs (öz tayına) qovuşdurulacağı zaman, diri-diri (torpağa) [...]