8. əl-Ənfal (Qənimət)

2022-11-27T19:02:39+00:00Quran Az|

Səndən qənimətlər haqqında soruşurlar. De: “Qənimətlər Allaha və Peyğəmbərə aiddir”. Elə isə Allahdan qorxun və öz aranızdakı əlaqələri möhkəmlədin. Əgər möminsinizsə, Allaha və Onun Elçisinə itaət edin. Möminlər ancaq o kəslərdir ki, Allah [...]