7. əl-Əraf (Sədd)

2022-11-27T19:02:47+00:00Quran Az|

Əlif. Ləm. Mim. Sad. (Bu,) (insanları) qorxutmaq və möminlərə öyüd-nəsihət vermək üçün sənə nazil edilən Kitabdır. Ona görə qəlbin heç narahat olmasın. Rəbbinizdən sizə nazil edilənə tabe olun. Onu qoyub başqa dostlara uymayın. [...]