69. əl-Haqqə

2022-12-01T14:13:10+00:00Quran Az|

Haqq olan (Qiyamət)! Nədir haqq olan (Qiyamət)? Sən nə biləsən ki, nədir haqq olan (Qiyamət)? Səmud və Ad (tayfaları) (qəlbləri) qorxuya salan (Qiyaməti) yalan saydılar. Səmud (tayfası) qorxunc bir səslə məhv edildi. Ad [...]