52. ət-Tur

2022-12-01T14:03:16+00:00Quran Az|

And olsun dağa! And olsun yazılmış Kitaba – nazik dəri üzərində (olan Kitaba)! And olsun Beytulməmura! And olsun yüksək tavana! And olsun alovlanan dənizə! Rəbbinin əzabı hökmən vaqe olacaqdır. Heç nə onun qarşısını [...]