50. Qaf

2022-12-01T14:02:45+00:00Quran Az|

Qaf! Şərəfli Qurana and olsun! Xeyr! Onlar içlərindən özlərini xəbərdar edən bir peyğəmbər gəldiyinə təəccüb etdilər və kafir olanlar dedilər: “Bu, çox təəccüblü bir şeydir! Biz ölüb torpaq olduqdan sonra (yenidən diriləcəyikmi)? Bu, [...]