46. əl-Əhqaf

2022-12-01T13:59:59+00:00Quran Az|

Ha, Mim! Bu Kitab qüdrətli və hikmət sahibi olan Allah tərəfindən nazil edilmişdir. Biz göyləri, yeri və onların arasındakıları yalnız haqqa aparan bir vasitə olaraq və müəyyən bir müddət üçün yaratdıq. Ancaq kafirlər [...]