41. Fussilət

2022-12-01T13:58:38+00:00Quran Az|

Ha. Mim. (Bu, )Mərhəmətli və Rəhmli (Allah) tərəfindən nazil edilmiş, ayələri Quran kimi ərəbcə müfəssəl izah edilmiş, (anlaya) bilən camaat üçün (nəzərdə tutulmuş) bir Kitabdır. O, həm müjdə verən, həm də xəbərdar edəndir. [...]