37. əs-Saffat

2022-12-01T13:57:01+00:00Quran Az|

And olsun (göylərdə və yerdə) səf-səf duranlara, (imansızları )qətiyyətlə qovanlara və Zikrioxuyanlara! Həqiqətən, sizin məbudunuz Təkdir! O, həm göylərin, yerin və onların arasındakıların Rəbbi, həm də məşriqlərin Rəbbidir. Biz dünya səmasını parlaq ulduzlarla [...]