31. Loğman

2022-12-01T13:52:50+00:00Quran Az|

Əlif. Ləm. Mim. Bu, hikmətli Kitabın ayələridir. Xeyirxah əməl sahiblərinə doğru yolu göstəricisi və rəhmətdir. O kəslərə ki, namaz qılır, zəkat verir və axirətə qətiyyətlə inanırlar. Onlar öz Rəbbindən (gələn) doğru yoldadırlar. Məhz [...]