28. əl-Qasas

2022-12-01T13:51:03+00:00Quran Az|

Ta. Sin. Mim. Bu, açıq-aydın Kitabın ayələridir. Biz sənə, iman gətirən insanlar üçün, Musa ilə Fironun əhvalatını olduğu kimi oxuyacağıq. Həqiqətən, Firon yer üzündə təkəbbürlük göstərib onun əhalisini zümrələrə bölmüşdü. (Firon) onlardan bir [...]