27. ən-Nəml (Qarışqalar)

2022-11-27T18:59:34+00:00Quran Az|

Ta. Sin. Bu, Quranın və açıq-aydın bir Kitabın ayələridir. Möminlərə doğru yolu göstərən rəhbər və müjdədir. O kəslərin ki, namaz qılır, zəkat verir və axirətə qətiyyətlə inanırlar. Həqiqətən, Axirətə iman gətirməyənlərin (bəd) əməllərini [...]