24. ən-Nur (İşıq)

2022-11-27T19:00:36+00:00Quran Az|

(Bu,) Bizim nazil edib (sizə) vacib buyurduğumuz bir surədir. Biz onda açıq-aydın ayələr nazil etdik ki, bəlkə, düşünüb ibrət alasınız. Zinakar qadının və zinakar kişinin hər birinə yüz çubuq vurun. Əgər Allaha və [...]