20. Ta ha ( Ta ha)

2022-11-27T19:01:10+00:00Quran Az|

Ta. Ha. Biz Quranı sənə ona görə nazil etmədik ki, əziyyətə düşəsən. (Onu Allahdan) qorxanlar üçün ancaq nəsihət kimi (göndərdik). O, yeri və uca göyləri yaradan (Allah) tərəfindən nazil olmuşdur. Ər-Rəhman Ərşə ucaldı. [...]