19. Məryəm (Məryəm)

2022-11-27T19:01:18+00:00Quran Az|

Kəf. Ha. Yə. Ayn. Sad. (Bu) sənin Rəbbinin Öz qulu Zəkəriyyaya (göstərdiyi )mərhəmətinin yada salınmasıdır. Bir zaman (Zəkəriyya) Rəb­­binə gizlicə dua edib demişdi: “Ey Rəbbim! Artıq sümüklərim zəifləmiş, başım da ağappaq ağarmışdır. Ey [...]