15. əl-Hicr

2022-11-27T19:01:53+00:00Quran Az|

Əlif. Ləm. Ra. Bunlar Kitabın və açıq-aydın Quranın ayələridir. Kafirlər mütləq müsəlman olmalarını arzulayacaqlar. Qoy onlar (bir müddət) yeyib-içsinlər, əylənsinlər və xam xəyallar onların başlarını qatsın. Tezliklə biləcəklər. Məhv etdiyimiz hər bir diyarın [...]