14. İbrahim (İbrahim)

2022-11-27T19:02:00+00:00Quran Az|

Əlif. Ləm. Ra. (Bu,) insanları öz Rəbbinin izni ilə qaranlıqdan nura – Qüdrətli, Tərifəlayiq (Allahın) yoluna çıxartmaq üçün sənə nazil etdiyimiz bir Kitabdır. O Allahın ki, göylərdə və yerdə nə varsa, Onundur. Giriftar [...]