112. əl-İxlas

2022-11-30T06:49:22+00:00Quran Az|

De: “O Allah Təkdir! Allah Möhtac deyildir. O, nə doğub, nə doğulub, Onun bənzəri də yoxdur”.