108. əl-Kovsər

2022-11-30T06:49:07+00:00Quran Az|

Həqiqətən, Biz Kovsəri sənə bağışladıq. Sən də Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs! Doğrusu, sənə ədavət bəsləyənin özü sonsuzdur.