105. əl-Fil

2022-11-30T06:48:52+00:00Quran Az|

Rəbbinin fil sahiblərinə nələr etdiyini görmədinmi? Məgər (Rəbbin) onların hiyləsini dolaşığa salmadımı? Onların üzərinə qatar-qatar quşlar göndərdi. (O quşlar ki,) onların üstünə (odda bişmiş) bərk gildən daşlar yağdırdı. (Allah) onları sanki yeyilmiş əkin [...]