101. əl-Qariə

2022-11-30T06:50:01+00:00Quran Az|

(Qəlbləri) Qorxuya salan! (Qəlbləri) Qorxuya salan nədir? Sən haradan biləsən ki, (qəlbləri) Qorxuya salan nədir? O gün insanlar (ətrafa )səpələnmiş pərvanələr tək olacaqlar. Dağlar isə didilmiş yun görkəmi alacaqdır. (O gün) kimin tərəziləri [...]